Fleadh Nua 2012

09 May 2012
A Chara,
Beatha agus sláinte.

Deirtear do dtosnaíonn tráth na bhféilte i mí na Bealtaine in Éirinn. Dar ndóigh, díríonn
aird agus aire an lucht traidisiúnta ar Inis, Conndae an Chláir don Fleadh Nua a bheas ar
siúl ón 20 go dtí 28 Bealtaine i mbliana. Ceangailte le seo, gheobhaidh tú cóip de Nasc,
r-iris na fleidhe agus tá súil againn go mbainfidh tú suim agus sásamh as. Tá tuilleadh
eolais ar fáil ar www.fleadhnua.com nó lean orainn ar Facebook. Bheadh sé togha dá
mbeifeá linn ag an bhFleadh.

May sees the start of the Festival Season in Ireland. The attentions of the Trad
Community focus very much on Ennis, County Clare for the Fleadh Nua which takes place
from 20th to 28th May this year. Attached please find a copy of Nasc, our festival's
e-zine which we hope will be of interest toy you. If you require further information
please visit our website www.fleadhnua.com or follow us on Facebook. It would be mighty
if you could join us at the Fleadh.

Beir bua agus beannacht,

Rory Casey
O.C.P. / P.R.O.
Coiste Fleadh Nua
Related Documents