Seachtain na Gaeilge - Cultúrlann Uí Chanáin's programme

02 March 2016

Seachtain na Gaeilge takes place from 01-17 March 2015. Check out Cultúrlann Uí Chanáin's programme of events and activities

View this email in your browser (http://us1.campaign-archive2.com/?u=a99d58e5de1dd0134cea6770d&id=d589a7334f&e=78791c24ff)

** Seachtain na Gaeilge 2016
------------------------------------------------------------
 ** A FORTNIGHT OF IRISH LANGUAGE EVENTS ~ 01-17 MARCH
COICÍS D’IMEACHTAÍ GAEILGE ~ 01-17 MÁRTA
------------------------------------------------------------
Gach bliain, tarlaíonn imeachtaí ar fud na tíre agus níos faide i gcéin ag ceiliúradh na Gaeilge. Bígí linn i mbliana lenár gclár féin a cheiliúradh. Bain triail as!

Each year, events take place around the country and further afield celebrating the Irish language. Join us this year to celebrate our own programme at Cultúrlann Uí Chanáin with these great events. Bain triail as!

DÉ hAOINE 04 MÁRTA  ~ FRI 04 MARCH
Clann Mhic Ruairí
+ Local Harp Schools

** 9pm  |  Tickets (http://culturlann-doire.ie/events/clann-mhic-ruairi/)   | An Croí
Four brothers, Tony, Aodh, Seán, Dónall and Tony’s daughter Megan make up this lively, impromptu traditional Gaelic singing group from Rann na Feirste in the Gaeltacht of North West Donegal. They perform traditional songs with a contemporary innovative and inspirational approach while retaining the traditional purity and integrity.
------------------------------------------------------------
DÉAR 17 MÁRTA  ~ THU 17 MARCH
Lá Spraoí na Cultúrlainne
Cutúrlann Fun Day

** 11am - 5pm
Tá clár lán d'imeachtaí do theaghlaigh mar chuid do Sheachtain na Gaeilge, 'ar a bhfuil Féile Bheag na Leabhar, ceardlann déantús feistis, seisiúin teaghlaigh agus Dioscó do na Déagóirí.

There will be a full range of free events in Cultúrlann Uí Chanáin on St. Patrick's Day We have a jam-packed programme of family events as part of Seachtain na Gaeilge, including face painting, arts & crafts, storytelling, music sessions, youth céilí and much more. Join us in the celebrations.
------------------------------------------------------------
DÉAR 11 MÁRTA ~ FRI 11 MARCH
Pádraig Ó Conaire - The Resurrection!
8PM  |  £5.00  |  Tickets (http://culturlann-doire.ie/events/padraic-o-conaire-the-resurrection/)   |  An Croí
Beathaisnéis dátheangach le Diarmuid De Faoite.
A bilingual biography with Diarmuid de Faoite.

DÉAR 17 MÁRTA ~ THU 17 MARCH
Cathal Hayden & Seamie O'Dowd
6:30PM  |  Saor in Aisce (free)  |  An Croí
An intimate gig with Tyrone fiddle legend Cathal Hayden and Sligo singer/guitarist Seamie O'Dowd, followed by an open session.

IMEACHTAÍ SAOR IN AISCE:
DÉ MÁIRT 01 ~ TUE 01
1916 agus an Ghaeilge le Aindrias Ó Cathasaigh
1916 and the Irish Language
2:30PM | An Croí
Bhí athbheochan na Gaeilge ar cheann de na gluaiseachtaí a tháinig le chéile chun athrú a chur ar chúrsaí na hÉireann céad bliain ó shin, agus ní féidir éirí amac na Cásca a thuiscint i gceart gan í a chur san áireamh.
The revival of Irish was one of the movements which came together to change Ireland a century ago, and the Easter Rising can't be fully understood without it.
DÉ AOINE 04 ~ FRI 04
Seisiún Ceoil
1PM | An Caifé
Ceol le UUM TradSoc.
Music by UUM TradSoc.
DÉ SATHAIRN 05 ~ SAT 05
Dianchúrsaí Lae
Intensive Irish Language Courses
10AM - 4PM, Saor in Aisce
Beidh dianchúrsaí lae ar fáil ar 4 leibhéal d'fhoghlaimeoirí áitiúla, beidh na dianchúrsaí seo go hiomlán saor in aisce.
This 1 day intensive course will be available at four levels for Irish learners. They are completely free of charge.
DÉARDAOIN 10 ~ THU 10
Tráth na gCeist & Bronnadh
9PM | An Caifé
Bronnfar na fáinní orthu siúd ar éirigh leo i scéim an fháinne agus tiocfaidh na foghlaimeoirí uilig le chéile ina dhiaidh sin fá choinne tráth na gceist Gaeilge chun roinnt duaiseanna a bhaint agus Gaeilge a labhairt.
Those who succeeded in the fáinne scheme will be presented with the fáinní and then the learners and Irish community will come together for an Irish language table quiz with a chance to win great prizes and practise your Irish.
DÉ LUAIN - DÉ MÁIRT 07-08
Scéim an Fháinne
Is deis é seo d'fhoghlaimeoirí na Cultúrlainne agus don pobal mar is coitianta scrúdú béil a dhéanamh chun Cúpla Focal, Fáinne Airgid nó Fáinne Óir a fháil.
A chance for Irish speakers to take up the Fáinne challenge and receive a badge. Booking in advance is recommended.
DÉ AOINE 11 ~ FRI 11
Seisiún Ceoil
1PM | An Caifé
Ceol le UUM TradSoc.
Music by UUM TradSoc.
DÉ hAOINE 11 ~ FRI 11
Ciorcal Comhrá
2PM | An Caifé
Ciorcal comhrá ag trí leibhéal a thabharfaidh deis d’fhoghlaimeoirí áitiula bualadh le chéile lena nGaeilge a chleachtadh.
A conversation circle at 3 levels for local learners to come together and practice their spoken Irish.
============================================================
DÉ MÁIRT 15 MÁRTA  ~ TUE 15 MARCH
Sheehy Skeffington: Síocháiní

7pm | An Croí
Taispeáint oscailte den scannán nua de chuid Dearcán Media. Scannán faoi shaol Frank Sheehy Skeffington, an síocháiní a daoradh chun báis ag tús Éirí Amach na Cásca.

An open showing of Dearcán Media's newest film about the life of Frank Sheehy Skeffington, the pacifist cruelly executed at the start of Easter Rising.

** Facebook (https://www.facebook.com/gracurtin)
** Facebook (https://www.facebook.com/gracurtin)
** Twitter (https://www.twitter.com/culturlanndoire/)
** Twitter (https://www.twitter.com/culturlanndoire/)
** Website (http://www.culturlann-doire.ie)
** Website (http://www.culturlann-doire.ie)
Copyright © 2016 culturlannuichanain, All rights reserved.
 By purchasing tickets or Cultulánn Uí Chanáin

Our mailing address is:
culturlannuichanain
37 Mórshráid Shéamais
Doire, Doire BT48 7DF
Ireland